Project omschrijving

Loodz Rijk Leven

Loodz Rijk Leven is een holistische coachingspraktijk. Voeding, beweging en bewustwording zijn onderdelen die erg belangrijk zijn bij de coaching sessies. Cliënten komen bij Loodz Rijk Leven voor advies, nieuwe doelen, inzichten of bewustere omgaan met hun lijf.

Het logo is ontstaan door verbinden. Het opnieuw vinden van het pad wat de client op dat moment nodig heeft. De kleuren staan voor de verschillende gemoedstoestanden. Loodz Rijk Leven helpt mensen inzicht te geven in een nieuw pad, nieuw doel of nieuw inzicht.

Opdracht:

Een kleurrijke huisstijl die visueel verwoord wat Loodz Rijk Leven betekend en doet.

Logo | Huisstijl | Concept